Forhøyninger

Forhøyningsringer i Ø15/Ø220. Finnes i ulike byggehøyder.