FAQ - Designsluk

Montering

Alltid i vater. Et gulvsluk skal helle maksimalt -2 mm. Dette er fastslått i en overensstemmelse mellom BKR, Säker Vatten, GBR, forsikringsselskapene og gulvslukprodusentene.

Se monteringsanvisning for Purus Line og Corner.

Vær med i prosjektet fra begynnelsen, og forsøk å være med i planleggingsfasen for å få en pen montering avhengig av hvilken flisestørrelse man har tenkt å bruke.

Ifølge forskriftene skal et sluk være fast forankret i gulvbjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser. Med andre ord, unngå bevegelser, slik at membranen ikke sprekker.

Ja, vi anbefaler dette for å få stabil og sikker innfesting av gulvsluket. Ifølge BBR skal gulvsluk/renne være fast forankret i gulvbjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser. Også forsikringsselskapene krever sikker og riktig montering av gulvsluk i trebjelkelag.

Ja, hvis man bruker f.eks. butyl, blir den presset sammen og man bør etterstramme litt.

Nei, risikoen for "overstramming" av skruene er stor, og man bruker derfor håndkraft.

Ja. Det finnes en forhøyningsring som forhøyer slukdelen med 13 mm. Forhøyningsringen passer bare til Purus Line og Corner med rustfri klemring.

Våre PP- og ABS-rør er fremstilt for pen montering utenpå vegg. Ved innbygging bruker man tradisjonelle, grå PP-rør.

Jording av nye anlegg

Kravene til jording er gitt i bl.a. elektroforskriften NEK 400. Fortolkningen går ut på at dersom det plasseres en jordingsmuffe i bunnledningen, er kravet om utjevning av spenninger ivaretatt. Det betyr at på steder med jordingsmuffe kan jording av slukrist sløyfes.

Nye 400 volts anlegg (TN – fordelingssystem) trenger verken jordingsmuffe eller jording av slukrist.

 

I bygninger med boliginstallasjoner tilknyttet et IT- eller et TT- fordelingssystem, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på til innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist.

Godkjenning

Det finnes ingen klassifisering for dette.

Purus Line og Purus Corner er teknisk godkjent for montering inntil vegg, (TG 20123 SINTEF Byggforsk).

Det er flere membranleverandøren som tester sine produkter mot våre. Vi anbefaler å følge membranleverandørenes anbefalinger.

Det skal brukes en påstrykningsmembran med tilhørende mansjett, i samhørighet med de ulike sluktypene, som har en SINTEF teknisk godkjenning (TG). Vi anbefaler å følge membranleverandørenes anbefalinger.

Veggnære sluk skal være testet og godkjent i henhold til bransjereglene for veggnære sluk. Hver test og godkjenning gjelder ett unikt sluk (slukbetegnelse) sammen med én unik membran.

I BVN (Byggebransjens våtromsnorm) heter det:
Sluket og eventuelt tilleggsutstyr skal ha SINTEF Produktsertifikat (PS) eller tilsvarende som dokumentasjon på slukegenskapene. For å dokumentere samvirke mellom de forskjellige elementene i tettesjiktet og selve slukmonteringen må i tillegg hele systemet (sluk, membran og eventuell mansjett) ha SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) eller tilsvarende dokumentasjon. Det skal følge en monteringsanvisning med hvert enkelt sluk.


Membranen som velges skal ha en Teknisk godkjenning som bla. forteller hvilke sluk den er testet mot. Dette finner du på https://sintefcertification.no/ under våtromsprodukter.

I 1990 kom det innskjerpede krav om at gulvsluk skulle være testet og godkjent ifølge NKB 17, som nå er erstattet av EN 1253. Gulvsluk som er produsert før 1990 er altså ikke typegodkjent ifølge Norsk standard, og skal alltid skiftes. Dessuten er reservedeler til nye sluk tilgjengelige i lang tid fremover.