FAQ - Designsluk

Montering

Alltid i vater. Et gulvsluk skal helle maksimalt -2 mm. Dette er fastslått i en overensstemmelse mellom BKR, Säker Vatten, GBR, forsikringsselskapene og gulvslukprodusentene.

Se monteringsanvisning for Purus Line og Corner.

Vær med i prosjektet fra begynnelsen, og prøv å være med på planleggingen for å få en pen montering avhengig av hvilken flisestørrelse man har tenkt å bruke.

Ifølge BBR skal et gulvsluk være fast forankret i gulvbjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser. For å unngå bevegelser, slik at membranen ikke sprekker.

Ja, vi anbefaler dette for å få stabil og sikker innfesting av gulvsluket. Ifølge BBR skal gulvsluk/renne være fast forankret i gulvbjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser. Også forsikringsselskapene krever sikker og riktig montering av gulvsluk i trebjelkelag.

Ja, hvis man bruker f.eks. butyl, blir den presset sammen og man bør etterstramme litt.

Nei, risikoen for "overstramming" av skruene er stor, og man bruker derfor håndkraft.

Ja. Det finnes en forhøyningsring som forhøyer slukdelen med 13 mm. Forhøyningsringen passer bare til Purus Line og Corner med rustfri klemring.

Våre PP- og ABS-rør er fremstilt for pen montering utenpå vegg. Ved innbygging bruker man tradisjonelle, grå PP-rør.

Godkjenning

Det finnes ingen klassifisering for dette.

Ja. Det er imidlertid membranleverandøren som søker og tester mot disse modellene. Se nettsidene til SÄKER VATTEN, BKR eller GVK for nye, oppdaterte tester. Her finner du informasjon om godkjenning inntil vegg.

Det er membranleverandøren som søker og tester mot disse modellene. Se nettsidene til SÄKER VATTEN, BKR eller GVK for nye, oppdaterte tester.

Se regelmessig på vår nettside, som oppdateres regelmessig, og se på nettsidene til SÄKER VATTEN, BKR eller GVK.

Veggnære sluk skal være testet og godkjent i henhold til bransjereglene for veggnære sluk. Hver test og godkjenning gjelder ett unikt sluk (slukbetegnelse) sammen med én unik membran. Den unike kombinasjonen skal finnes på nettsidene til SÄKER VATTEN, men normalt også på nettsidene til BKR og GVK. Det skal også finnes en godkjent monteringsanvisning tilgjengelig for nedlasting fra den aktuelle nettsiden.

I 1990 kom det innskjerpede krav om at gulvsluk skulle være testet og godkjent ifølge NKB 17, som nå er erstattet av EN 1253. Gulvsluk som er produsert før 1990 er altså ikke typegodkjent ifølge Svensk standard, og skal alltid skiftes. Dessuten er reservedeler til nye sluk tilgjengelige i lang tid fremover.