FAQ - Før en renovering

Det er aldri feil å dokumentere en renovering, særlig ved behov for eventuelle reservedeler og i forbindelse med salg av leiligheten eller huset.

Kontakt forsikringsselskapet for ytterligere informasjon, avhengig av hvilken skade som har oppstått.

Man kan kontakte de ulike bransjeorganisasjonene direkte, eller gå inn og lese på nettsidene deres. Installasjonsbedriftene har som regel en bransjelegitimasjon, eller man kan kreve dette før en renovering begynner.

Det er lov å skifte og montere gulvsluket selv. Vær nøye med å lese monteringsanvisninger, kontroller hvilke bransjeregler som gjelder og hva det aktuelle forsikringsselskapet krever ved renovering av våtrom.