FAQ - Gulvsluk

Vi har et stort utvalg av gulvsluk. Rådfør deg med en rørlegger eller spør personalet i butikken hva som passer for deg.

Eksisterende sluk bør vanligvis skiftes ut ved renovering. Sluk som er produsert frem til 1991 er ikke typegodkjent ifølge standarden NS-EN 1253, og skal alltid skiftes.

Puruskniven brukes til hulltaking i plastmatte/membran og slukmansjetter. Med Puruskniven får man nøyaktig hullmål raskt og enkelt.

Sluk skal monteres stabilt i en høyde som gir mulighet for at membrantetningen mot sluket kan utføres på høyde med membranen. Sluk skal monteres vannrett. Sluk skal være fast forankret i trebjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser.