FAQ - Gulvsluk

Vi har et stort utvalg av gulvsluk. Rådfør deg med en rørlegger eller spør personalet i butikken hva som passer for deg.

Nei. Joti M-sluk har en dreneringskapasitet som kun er egnet for dusjavløp, og kan derfor ikke benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Eksisterende sluk bør vanligvis skiftes ut ved renovering. Sluk som er produsert frem til 1991 er ikke typegodkjent ifølge standarden NS-EN 1253, og skal alltid skiftes.

Puruskniven brukes til hulltaking i plastmatte/membran og slukmansjetter. Med Puruskniven får man nøyaktig hullmål raskt og enkelt.

Jording av nye anlegg

Kravene til jording er gitt i bl.a. elektroforskriften NEK 400. Fortolkningen går ut på at dersom det plasseres en jordingsmuffe i bunnledningen, er kravet om utjevning av spenninger ivaretatt. Det betyr at på steder med jordingsmuffe kan jording av slukrist sløyfes.

Nye 400 volts anlegg (TN – fordelingssystem) trenger verken jordingsmuffe eller jording av slukrist.

 

I bygninger med boliginstallasjoner tilknyttet et IT- eller et TT- fordelingssystem, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på til innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist.

Sluk skal monteres stabilt i en høyde som gir mulighet for at membrantetningen mot sluket kan utføres på høyde med membranen. Sluk skal monteres vannrett. Sluk skal være fast forankret i trebjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser.