FAQ - Gulvsluk

PURUS har et stort utvalg av gulvsluk. Rådfør deg med installatøren eller spør personalet i butikken hva som passer for din installasjon.

Eksisterende gulvsluk skal vanligvis skiftes ut ved renovering. Gulvsluk som er produsert frem til 1991 er ikke typegodkjent ifølge standarden NS-EN 1253, og skal alltid skiftes.

Puruskniven brukes til hulltaking i plastmatte/membran og slukmansjetter. Med Puruskniven får man nøyaktig hullmål raskt og enkelt.

Purusplaten skal alltid brukes ved montering av Purussluk i trebjelkelag.

Man kan sparkle på monteringsplate. Om ønskelig kan man bruke sandpapir til å gjøre overflaten grovere. Platen inneholder 2* graders fall mot gulvsluket.

Gulvsluk skal monteres stabilt i en høyde som gir mulighet for at membrantetningen mot sluket kan utføres på høyde med membranen. Gulvsluk skal monteres vannrett. Bruk Purusplaten for å få stabilt feste for gulvsluket i trestendere. I BBR står det at gulvsluk skal være fast forankret i trebjelkelaget, slik at det ikke kan oppstå innbyrdes bevegelser.