FAQ - Innomhus avløp

Ja, disse er typegodkjent for både liggende/stående og innbygging/innstøping.