FAQ - Vedlikehold av sluk

Sluket skal rengjøres regelmessig, minst to ganger i året for at det skal fungere optimalt. Intervallet avhenger av hvor ofte gulvsluket blir brukt og smussinnholdet i vannet. Et tydelig tegn er at vannet ikke renner ut som det skal.

Ja, alle Joti gulvsluk har uttakbare vannlåsinnsatser som er lette å rengjøre. OBS! Vær forsiktig med verktøy, og unngå at klemringen flyttes ut av stilling. Husk å smøre pakningen på vannlåsen med f.eks. oppvaskmiddel eller såpe når du monterer den igjen.

Rengjør gulvsluket med et bakteriedrepende middel (f.eks. maskinoppvaskmiddel), og skyll godt etterpå. Tips: Skyll i fem sekunder med kaldt vann i sluket etter hver dusj, da spyler du vannlåsen ren og senker temperaturen. Hvis vannlåsen har en bevegelig kopp, deler du ikke opp vannlåsen, men skyller den med rennende vann for å redusere faren for at den skal klistre seg  fast mellom koppen og pakningen.

Kontroller vannlåsen i gulvsluket regelmessig, og fjern hår og såperester.

Det kan tyde på at vannet i vannlåsen i gulvsluket har tørket ut. Hvis det er et gulvsluk av Purus-fabrikat fra 1991 eller senere, er det i de fleste tilfeller mulig  å skaffe en NOOD vannlåsinnsats. NOOD er en luktsperre som ikke avgir dårlig lukt selv om den skulle tørke ut, samtidig som den også fungerer som beskyttelse mot bakvann.

Pass også på at det er vann i vannlåsen. Hvis du ikke har renset gulvsluket på en stund, samler det seg såperester o.l., og dette kan bidra til dårlig lukt.

Enkle tilstoppinger i gulvsluket kan skyldes at det har samlet seg hår i vannlåsen. Ta ut vannlåsen, rens og vask den. Monter den i gulvsluket igjen, og fyll opp med vann. Ved eventuell treghet i forbindelse med montering av vannlåsen smører du inn o-ringen eller tetningsringen med litt oppvaskmiddel, så går det lettere. Hvis det fortsatt renner dårlig, ligger tilstoppingen sannsynligvis et annet sted i avløpssystemet. Kontakt en VVS-installatør.