Avløpssystemer

Avløpssystemer spenner i dag over kompletterende produkter til våtromsinstallasjoner, hovedsakelig produsert i plast eller gummi. Produkteksempler er vannlås for ulike formål, rør og rørdeler, gumminipler, WC-tilkoblinger samt lufteventiler. Blant installasjonsproduktene finnes først og fremst forkrommede kobberrør og rørklammer.