FFV - Fagrådet for våtrom møter Purus Joti

For å møte håndverkerens interesser, møtes Purus Joti og Fagrådet for våtrom for å se på hvordan montasjeanvisninger kan bli enda bedre.

Nyheter | 2017-03-31

For å møte håndverkerens interesser, møtes Purus Joti og Fagrådet for våtrom for å se på hvordan montasjeanvisninger kan bli enda bedre.

«Vi har i dag krav til å dokumentere samhørighet mellom sluk og membransystemer, og vi er enige om at dagens montasjeanvisninger er klart bedre enn hva de var.

Men det er fremdeles mulig å gjøre dem enda bedre», sier fagsjef i Fagrådet for våtrom Bjørn Grimsrud.

 «Vi har et forbedringspotensial både når det gjelder boligsluk, designsluk og industrisluk. Vi har fått tilbakemeldingen fra kundene om at her er det ting vi kan gjøre bedre. Og det ønsker vi selvsagt å gjøre noe med», sier teknisk sjef i Purus Joti, Øyvind Skarning Hansen.

«Et slikt faglig samarbeid opplever begge parter som svært viktig», sier de to.

 

www.purus.no