Det er enkelt å vedlikeholde sluk med Purus Line designsluk

Purus Line designsluk er enkelt å vedlikeholde. Her viser vi deg hvordan. Anbefalt er en til to ganger i måneden avhengig av antall medlemmer i husstanden.

Dersom du ikke renser sluket kan det bli tett og skape oversvømmelse. Det kan føre til vannskader, enten hos deg selv eller hos naboen i etasjen under.

Eller se direkte på YOUTUBE

<iframe width="720" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/oYJqWyOlcJQ" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>

Arkiv