Mange fordeler med sluk plassert inntil baderomsveggen

Purus  kan i dag stadfeste alle nødvendige godkjennelser (TG) fra Sintef Byggforsk, SP og DTI. Baderomssluk kan med mange fordeler legges inntil vegg. Purus Line designsluk er skapt for en god estetikk, praktisk bruk og håndterlig installasjon.


Badet til @ingerliselille med Purus Line designsluk

- Vi har lenge fått spørsmål om det er forsvarlig å legge sluk inntil vegg, sier salgssjef Søren Knudsen. - Mange har vært bekymret for tekniske kvaliteten samtidig som det er kostnadskrevende. Dette kan vi nå med sikkerhet avkrefte. 

Bildet til høyre viser bad med Purus Line designsluk hos @ingerliselille

- Nå kan vi avlive myten om at fine Purus Line designsluk med alle dets ulike varianter av mønster og farver, er dyre eller vanskelig å installere. Vi vet nå at forbrukeren nyter godt av å kunne velge store fliser, ha enhetlig fall og designrister som står i stil med øvrig innredning. 

I tillegg er kostnadene med tanke på installasjonstiden ikke noe vesentlig dyrere enn tradisjonelle Joti sluk. - Vi ser at forbrukeren etterspør designsluk inntil vegg fremfor å måtte stå på sluket når de dusjer.

Purus Line designsluk passer til alle typer gulv være seg  tre eller betong.

Bademiljø 30 år 
Purus Norge vil fokusere på Trygghetskampanjens tredje steg "Stilles til veggs" under helgens Bademiljø samling. - Vi gleder oss til denne helgen, 17-18 mars, for å kunne vise alle Bademiljø medlemmene ulike varianter av Purus Line og hvordan de effektivt kan installeres i dusjsonen. Også det at vi har gavlramme forenkler installasjon av Purus Line der avløpene ikke stemmer med bjelkelag.

For mer informasjon:

Kontakt Salgssjef Søren Knudsen,  Mail: sorenk@joti.no, Tel:+47 95132084

Se videopresentasjon av Purus Line inntil vegg her:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EL-oPTMd1Oc" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Arkiv