Purus kanalrenner til Prima Protein

En ny sildolje og fiskemel fabrikk etableres i Egersund. Total kostnaden er på rundt 300 millioner kroner.

I første omgang skal fabrikken levere fiskemel til fiskeforprodusenter, men Prima Protein har ambisjoner om å gå høyere opp i næringskjeden. På sikt vil det være et marked for å levere fiskeproteiner til menneskefor. Pelagiske fiskeslag omfatter arter som øyepål og kolmule, som i dag sjelden spises av mennesker.

Nå er etableringen i full gang. 

- Det er moro å følge med på slike ambisjoner, sier Morten Hagen fra Purus Joti AS. - Dette er er spennende prosjekt og en levering vi er stolte av!

Purus satser mer på større prosjekter og ser at det er god mottakelse av Purus kanalrenner. Dette er starten på et av Purus sine nye satsingsområder.

- Sig Halvorsen Egersund kjøper mye Purus produkter og vi har lang og god erfaring med dem, avslutter Morten Hagen.

For mer informasjon kontakt:

Morten Hagen, KAM Prosjekt Nord Vest

Tel: 

morha@joti.no Tel: +47 955 59 120

Arkiv