Purus toner flagg i dobbel forstand!

Du innhentes fort av virkeligheten. Hvis produktene du bruker ikke er laget etter norske regler og byggetradisjoner.

Purus Joti AS ser det som svært viktig å tilpasse seg norsk byggeskikk. De norske reglene stiller strengere krav til våtrom og våtromsnormen er derfor noe som anbefales å følge, når du bygger. 

Purus har satt seg som mål til enhver tid å være oppdatert med nødvendige sertifiseringer. Det skal være trygt å velge designsluk.


Det tåler å tone flagg. I dobbel forstand.

  • 70 år med erfaring, kompetanse og utvikling lokalt
  • Tilpasset nordiske miljøer og byggkonstruksjoner
  • Profesjonelll organisasjon med høy servicegrad
  • Rask utvikling og tilpasning etter markedsbehov

Se video her

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/J64Oi2qpCFY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Arkiv