Unidrain Norge styrker ressursene og samler seg under Purus Joti

-Forsterker logistikk, markedsføring og rendyrker merkevarene

Unidrain vil fortsette sin selvstendige merkevaresatsing i Norge, men som en divisjon under Purus Joti AS. Hensikten er å styrke Unidrain på det norske markedet ved å sikre bedre balanse og differensiering mellom varemerkene i BLS Industries. Ved samkjøring under felles organisasjon vil merkevarene få en tydeligere strategisk forankring samt bedre ressursutnyttelse av kompetanse og logistikk.

Unidrain og Purus Joti er begge eid av det svenske konsernet BLS Industries. I Norge har Unidrain og Purus fungert som separate enheter, men per 30 april inngår Unidrain Norge som en selvstendig divisjon under Purus Joti.

Valget er tatt for å sikre tydeligere strategisk og operative forskjeller mellom produktenes merkevarer samt å kunne utnytte ressursene bedre. Spesielt på back-end funksjoner som lager, logistikk, ordrebehandling og lokaliteter. Ved en styrket ressursallokering vil begge merkevarene styrke sine respektive posisjoner i markedet og oppnå en tydelig lederskap i hvert sitt segment..

-Unidrain ønsker i høyere grad å fokusere på aktiviteter i markedet med høyere synlighet. Unidrain i Norge skal forsterke sitt high- end segment for spesielt gode designløsninger til baderom, sier Unidrain’s CEO Peter Secher.

Purus Joti er ledende produsent av sanitærprodukter for bad og kjøkken. Blant produktene finnes sluk, gulvrenner, avløpssystemer, rustfri innredning og rustfri sanitær.

-Jeg ser frem til et tettere samarbeid med vårt søsterselskap og gleder meg til at vi skal sammen sikre veksten for gulvrenner og designsluk i Norge, sier administrerende direktør for Purus Joti, Jan Gøranson.

Fokus på arkitekter

Ståle Johannesen, som i dag er markedsjef for Unidrain Norge, kommer fremover til å ivareta stillingen som salgsjef for Unidrain under Purus Joti sin organisasjon. Knut Gunnerud fortsetter som inneselger, mens det forventes gjennom endret fokus en del mindre rokkeringer og bortfall av noen stillinger.

-Fremover nå vil vi rekruttere arkitektrådgiver for å utdanne og informere arkitekter, byggherrer og entreprenører om Unidrains unike egenskaper. Dette er en del av vår målsetting om å gjøre Unidrain som ledende innen for mer nicheorienterte livsstils- og high-end markedet, sier Peter Secher.

Om Unidrain

Unidrain er dansk design. En virksomhet stiftet av den danske arkitekten Claus Dyre, som i 2003 oppfant det linære gulvsluket. Unidrain har således endret standarne i byggebransjen og har gjort gulvsluk til et viktig designelement i baderommet. Unidrain er markedsledende i Skandinavia på linjeavløp og er dessuten representert internasjonalt. Unidrain har vært markedsført i Norge siden 2008.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Gøransson
| Adm. direktør | Purus
T +47 23 03 76 50| M +47 97 14 98 39| E-mail: jang@joti.no

Peter Secher | Adm. direktør | Unidrain
T +45 3910 1061 | M +45 2170 8750 | E-mail: pse@remove-this.unidrain.remove-this.dk

Ståle Johannesen | Salgssjef| Unidrain Norge
M ++47 900 94 363| E-mail: stalej@remove-this.unidrain.remove-this.no

Arkiv