Ventetid etter MATT Svart suksess

Markedskampanjen og lanseringen av slukristen MATT Svart har gått over alle forventninger.

Salgssjef Søren Brøndum Knudsen er veldig tilfreds med den mottakelse den har i markedet.

- Det er vanskelig å forutse resultater etter lansering av nye produkter. Vi visste at MATT Svart Purus Line slukristen vill bli godt mottatt. Det vi ikke forutså var hvor stor ordreinngangen skulle bli, sier salgssjefen.

Noen måneder ventetid

- Vi ser at nye bestillinger ikke kan være leveringsklare før januar 2019. Vi håper at alle våre kunder vil smøre seg med tålmodighet. Vi kan bare beklage dette. Alle bestillinger blir mottatt og vi vil tilstrebe en så rask levering som mulig, avslutter Knudsen.

For mer informasjon, kontakt

Salgssjef Søren Brøndum Knudsen M: +47 95 13 20 84 | sorenk@remove-this.joti.remove-this.no

Arkiv