Centrisk

Centriska WC-anslutningar monteras när sidoförflyttning av utlopp/ WC-stol inte är i behov. Här finns ett spektra av olika höjdmodeller, statiska eller kapbara.