NRF 3386041

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

  • Selvinstruerende installasjon krever minimal måltilpassning, spesielt konstruert for veggnær montasje
  • Med et innebygget fall både i monteringsplaten og rammen som bidrar til øket kapasitet og beste avrenning
  • Linjær design gjør det mulig å benytte storformat gulvfliser
  • Den selvbærende konstruksjonen gjør at det ikke er nødvendig med med monterings-kit/skinner i trebjelkelag
  • I snitt hele 25% bedre avrenningskapasitet enn forrige generasjon Purus Line modeller