NRF 3386074

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

  • Selvinstruerende installasjon krever minimal måltilpassning, spesielt konstruert for veggnær montasje
  • Med et innebygget fall både i monteringsplaten og rammen som bidrar til øket kapasitet og beste avrenning
  • Linjær design gjør det mulig å benytte storformat gulvfliser
  • Med Premiumskinnen blir gulvsluket nærmest usynlig
  • I snitt hele 25% bedre avrenningskapasitet enn forrige generasjon Purus Line modeller