NRF 3386082

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås.Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

  • Selvinstruerende installasjon krever minimal måltilpassning, spesielt konstruert for veggnær montasje
  • Med et innebygget fall både i monteringsplaten og rammen som bidrar til øket kapasitet og beste avrenning
  • Linjær design gjør det mulig å benytte storformat gulvfliser
  • Med Premiumskinnen blir gulvsluket nærmest usynlig
  • I snitt hele 25% bedre avrenningskapasitet enn forrige generasjon Purus Line modeller