NRF 3386112

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

  • Selvinstruerende installasjon krever minimal måltilpassning, spesielt konstruert for veggnær montasje
  • Med et innebygget fall både i monteringsplaten og rammen som bidrar til øket kapasitet og beste avrenning
  • Linjær design gjør det mulig å benytte storformat gulvfliser
  • Med Premiumskinnen blir gulvsluket nærmest usynlig
  • I snitt hele 25% bedre avrenningskapasitet enn forrige generasjon Purus Line modeller