Purusrenne avdunstning

En renne uten utløp med for oppsamling av smeltevann til fordampning. En enkel og smart løsning når en ikke har mulighet for tilkobling til avløp eller overvann.

Ingen søkeresultater