NRF 3384887

Lokasse 800 er produsert i rustfritt stål og har et volum på 35 liter. Lofilteret sørger for at lo og andre partikler fra vaskemaskinen ikke trenger inn i vanlåsen i sluket og tetter denne. Lokassen fungerer også som en akkumulering av vannet som pumpes ut av vaskemaskinen slik at det blir en jevn vannstrøm til sluket. Lofilteret løftes enkelt ut for rengjøring uten bruk av verktøy. Lokassen brukes sammen med industrivaskemaskiner og plasseres på gulvet. Leveres med justerbare støtteben.

  • Brukes som vannfordeler og smuss-samler før sluk
  • Lett å rengjøre

Produkt data

Surface Kaldvalset (2B)
Funksjon Med lofilter
Dimensjon Ø75 mm
NRF nummer 3384887
Size 800
Color Rustfritt