NRF 3384884

Forhøyningsring i rustfritt stål til utløpshuset for storkjøkkenbrønner og vaskeromssluk. Benyttes når det ønskes silkurv eller sandfang med større kapasitet i kombiansjon med vannlås.

Produkt data

Kapasitet -
Serie -
Funksjon For storkjøkken og industrisluk
Dimensjon Ø220 mm
NRF nummer 3384884