NRF 3384875

Bolja Oljesperre monteres i avløpstrakt Bigg og Heavy. Bolja har 90 mm vannlås og stenger for væsker med densitet opptil 900 kg/m3 og hindrer olje eller annen brannfarlig veske i å komme ut i avløpssystemet.Ved uttørket vannlås hindrer Bolja gasser fra avløpet fra å komme opp fra sluket.

Sjekk alltid med kommunen der Bolja skal monteres om dette er en godkjent løsning den fungerer som en oljestopper og ikke en ojeutskiller.

  • Passer i Bigg og Heavy avløpstrakter
  • Hindrer tilfeldig olje å renne ut med avløpsvannet

Produkt data

Kapasitet 1,4 l/s
Funksjon For Bigg og Heavy
Dimensjon Ø220 mm
NRF nummer 3384875
Color Hvit