NRF 3385776

Storkjøkkenbrønn for epoxy (EP) er produsert i rustfritt stål og har dimmensjon 600x400x100 mm med midtplassert bunnutløp og er beregnet for gulv med epoxybelegg som toppsjikt. Brønnen kan leveres med rustfri ruterist L15 eller M125 og kan kombineres med flere utløpshusmuligheter, silkurver og sandfang.

Storkjøkkenbrønnen er hygienisk tilpasset, har stort volum og har høy kapasitet.

  • Lav innbygningshøyde
  • Stort volum og høy kapasitet
  • Hygienisk konstruksjon
  • Høy kvalitet og slitestyrke
  • Passer i storkjøkken, spaanlegg, garasjer, industrimiljøer og på sykehus