NRF 3384911

Epoxyring 220 er produsert i syrefast rustfritt stål og benyttes når det skal væreepocybelegg som toppsjikt. Epoxyringen bygger 3 mm over slukets topp og kan benyttes sammen med alle Purus sluk med ristdiameter Ø220 uten klemring.

  • For installation without a clamping ring
  • Made of acid-resistant stainless steel
  • Used as a rising ring for resin floors