NRF 3384679

Forhøyningshylse til støtteben for gulvsluk. Hylsen gjør at høyden kan økes til 110 mm.

  • Tilbehør
  • Forhøyningskylse for støtteben
  • For innstøping i betong