Gumminippel / Gummikoppling

Gumminippel och kombinippel används som övergångstätning mellan olika rördimensioner.
Gummikopplingar och gummikoppling kombi sammanfogar rör, både som skarv- och övergångskopplingar samt gängade anslutningar.