NRF 4514948

Kombinippel anvendes som reduksjon ved kobling av to avløpsrør med ulik ytre og indre dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulikt materiale eller overflatestruktur. Kombinippel består av tre kombinasjoner av dimensjoner i samme kombinippel og kan kombineres med andre gumminippler. Kombinippel er enkel å installere uten verktøy, de har perforerte avrivningslinjer. Kombinippel kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon og er godkjent for skjult montasje.

  • Passer alle avløpsrør
  • For horisontal og vertikal installasjon
  • Godkjent for åpen og skjult montasje
  • Kan kombineres med andre gumminippler