NRF 3413128

Beskyttelses hette for Lufteventil 110 produsert i rustfritt stål.