NRF 3413123

Luftventil 40 installeres når det er problemer med undertrykk i avløpssystemet. Høy kapasitet og bredt temperaturområde er krav som er viktige når du velger en lufteventil. Ventilen kan benyttes som sekundærlufting og må plasseres i et velventilert rom. Kapasiteten er 11,3 l/s ved et undertrykk på 250 Pa. Ventilen er produsert i henhold til NS-EN 12380

  • Høy kapasitet
  • -20°C till +60°C
  • Utjevner undertrykk