NRF 4512803

90° Bend med dimensjon Ø32 og 2 koblinger i plast.