NRF 4512866

Overgangsbend 90° med dimensjon 1 1/2"x32 mm med løpende mutter i plast.