NRF 3402933

Løvrist for Super UV produsert i silumin. Benyttes sammen med Super UV53 og Super UV69.