Produkter Norge

Purus er en av Skandinavias ledende aktører innen VVS. Konsernet arbeider med gulvsluk, gulvrenner, innomhusavløp, rustfri sanitær og rustfri innredning. Varmerket Purus har en sterk posisjon på det norkse markedet – synonymt med høy kvalitet og sikkerhet.