Søk
Close this search box.

Miljø og kvalitet

Purus tar ansvar for å produsere produkter med lang levetid

Hos Purus setter vi kundenes behov først, og etterstreber å være “håndverkerens beste venn”.

Dette betyr at vi verdsetter tilbakemeldinger og krav fra våre kunder – fra beskrivende ledd via forhandlere til installatører og sluttbrukere. Alle skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester bidrar til å forbedre prosjekter og forretningsvirksomhet for alle involverte aktører.

ØKO-DESIGN OG RESIRKULERT MATERIALE

På Purus er vårt mål alltid å tilby kvalitetsprodukter som skaper glede i mange år, samtidig som vi forvalter miljøet med omtanke. Vår visjon er å levere løsninger med en langt større levetid enn det som er vanlig for gjennomsnittlige baderom og kjøkken.

I vårt arbeid med å designe og utvikle nye produkter tar vi i bruk en helhetlig tilnærming basert på prinsippene i vår økodesignguide. Dette innebærer at vi aktivt søker å minimere miljøpåvirkningen, fra valg av råmaterialer og emballasje til produktutvikling, produksjon, distribusjon og bruk.

Vår innsats går ut på å oppnå mer med mindre. For eksempel tilpasser vi kjøpet av råmaterialer etter de mest vanlige produktstørrelsene, slik at avfallsmengden minimeres. Overskuddsmateriale blir gjenvunnet, rustfritt stål gjenvinnes ved omsmelting for å skape nytt råmateriale, og ulike polymerrester blir resirkulert for å bli til nytt plastgranulat. 

Gjennom disse tiltakene streber vi etter å skape en bærekraftig fremtid med høy kvalitet i alt vi gjør.

Purus er produsert i Sverige med fokus på miljø, bærekraft og kvalitet i alt vi gjør

Made in Sweden

Våre produksjonsenheter i Sverige gir oss en solid plattform for å redusere vår miljøpåvirkning. Med strenge miljøregler og et velfungerende resirkuleringssystem i landet, tar vi sikte på å foreta en positiv innvirkning på naturen.

Som kunde vil du først og fremst kunne nyte godt av kortere transportavstander til deg, i tillegg til muligheten til å skreddersy store deler av vårt produktsortiment etter dine behov.

Selvfølgelig opererer vi i tråd med gjeldende lover, forskrifter og miljøstandarder. Du kan også få hjelp med miljøvurderinger av produkter til større prosjekter som har spesielle bærekraftskrav. Ta kontakt med Purus’ salgs- eller prosjektavdeling for ytterligere informasjon.

Typegodkjente produkter

Våre produkter er i stor grad godkjent av en såkalt tredjepart, vanligvis referert til som typegodkjenning. Dette inkluderer både testing ved søknad og jevnlig vurdering av en ekstern aktør. For våre  produkter innebærer dette godkjenninger fra SINTEF/RISE og produksjonskontroll fra DTI.

SAMARBEID FOR ØKT KUNNSKAP OG TRYGGHET

Purus og BLS Industries er engasjert i bransjens utvikling for å redusere risikoen for vannskader på grunn av feilhåndtering, gjennom utviklingsprosjekter, opplæring og informasjonsdeling.

Vi samarbeider med organisasjoner som SINTEF, Fagrådet for våtrom, Norsk Byggkeramikkforening, blant andre. Dette sikrer at våre produkter er i samsvar med bransjeregler for sikker vanninstallasjon, og er derfor tilpasset høye standarder for kvalitet og bærekraft.

ISO 9001 og 14001

Våre produksjonsenheter har i flere år hatt velfungerende miljø- og kvalitetsledelsessystem som oppfyller kravene i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden SS-EN ISO 14001:2015 og SS-EN ISO 9001:2015.

Miljø- og kvalitetsarbeidet er en felles forpliktelse og ansvar for alle ansatte hos Purus. Dette ansvarliggjøres gjennom opplæring og informasjon, samarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid. Våre prosesser og rutiner muliggjør mer effektiv planlegging av virksomheten, økt bruk av moderne teknologi, reduksjon i bruk av fossile brensler, samt påvirkning og krav overfor våre leverandører for å sikre at alle ressurser utnyttes så effektivt som mulig.

Dette bidrar til at vi alltid strekker oss mot forbedringer og kontinuerlig utvikling. Med snart 80 års erfaring i bransjen jobber vi kontinuerlig med å styrke vår posisjon, slik at du som kunde alltid kan føle deg trygg når du velger Purus. Dette er vår forpliktelse til kvalitet og bærekraft.