Søk
Close this search box.

Purusrenne Kombo

Egnet for industri og verksteder med kontinuerlig vannflyt - uten spesielle hygienekrav

Purusrenne Kombo er laget av syrefritt rustfritt stål og tilgjengelig for ulike gulvtyper; betong, epoxy, gulvbelegg (vinyl) og flis/membranflens. Med integrert (fast) vannlås vil det stå vann i bunn av sluket som fungere som vannlås, og leveres med renseplugg. Gulvrennen krever kontinuerlig gjennomstrømning for å fungere tilfredsstillende. Uegnet for miljøer hvor hygiene spiller en vesentlig rolle.

  • Egnet for industrielle miljøer uten høye hygienekrav
  • Laget av syrefritt rustfritt stål (EN 1.4404)
  • Høy kvalitet og holdbarhet
Purusränna kombo Purusrenne kombo

STORE VANNMENGDER MED SAND, SALT ELLER ANDRE FORURENSNINGER?

Ved håndtering av store vannmengder kan slukssystemet ofte ta imot mer enn bare vann. Velg passende tilbehør for å separere sand, olje eller andre partikler fra vannet, og reduser risikoen for tette avløp og forurensning. Det finnes flere ulike silkurver og sandfeller/sandfang å velge mellom. Disse kan kombineres med en vannlås.

Kontakt Lars. Purus Joti KAM for prosjekt og rustfri industri. Purusrenne Sandfang

KUNDEN VISSTE AT DET BLIR DYRERE Å IKKE VELGE KVALITET.
FORSKJELLEN BLIR OFTE SYNLIG ALLEREDE ETTER ET PAR ÅR”
Lars Røkke – KAM Prosjekt og Rustfri industri, Purus Norge