Søk
Close this search box.

Purus markerer verdens vanndag

18 mars 2024

Verdens Vanndag 22. mars i år gir oss anledning til å reflektere over vannets komplekse reise. Å forvalte vann er en kunst.


Purus kaller det “The Art of The Water Cycle

Purus' Bidrag til Verdens Vanndag: "The Art of The Water Cycle"

Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forurensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot i perioder måtte spare på drikkevannet. 

Purus ønsker å markere Verdens Vanndag. Vi jobber hver eneste dag med å være mer innovative på hvordan vi kan lede vann, resirkulere og gjenbruke vann på nye og mer effektive måter.

I tråd med Norsk Vanns slagord “Alle kan gjøre litt!” ønsker vi å dele hvordan vi bidrar til å forvalte vannets kretsløp og håndtere utfordringer knyttet til vannforvaltning i Norge.

Purus er stolte av å spille en aktiv rolle i vannets kretsløp ved å tilby innovative løsninger for drenering og avløp. Våre designsluk og avanserte dreneringssystemer er utviklet med fokus på effektiv vannhåndtering, samtidig som vi tar hensyn til miljøet og ressursene.

Videre støtter vi initiativer for resirkulering av vann til ulike formål, som energiproduksjon og landskapsvanning. Gjennom gjenbruk av vannressurser bidrar vi til å spare energi og bevare viktige vannressurser for fremtidige generasjoner.

Purus er forpliktet til å være en aktiv deltaker i vannets kretsløp og bidra til bærekraftig vannforvaltning i Norge og globalt. På Verdens Vanndag, la oss sammen forplikte oss til å ta vare på vannet – vår mest dyrebare ressurs – og sikre en sunn og bærekraftig fremtid for alle.

 

The Art of The Water Cycle